Sokolov

commercial

Director: Roman Bataev
DOP: Sergey Dyshuk
Producer: Olga Rostotskaya
Sound designer: Ilya Pevtsov
Production designer: Polina Mikitenko
Stylist Valeria: Lipkina
Edit: Denis Furtsev
CC: Maxim Mironov
Postproduction: N3